ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

admin No Comment
travel news

ขึ้นชื่อว่าเป็นโครงการหลวงหนึ่งเดียวในจังหวัดพะเยา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า เป็นโครงการพระราชดำริที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่กว่า 2 หมื่นไร่ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเนินเขาและภูเขาสูง รูปแบบการเกษตรจึงเป็นแบบเมืองหนาว มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือลำน้ำแม่คะ และลำน้ำเงิน เป้าหมายหลักคือการดูแลชาวบ้านในบริเวณนี้ ซึ่งมีชาวเขาเผ่าเย้าและม้งเป็นจำนวนมาก คอยสอนการทำเกษตรกรรม และจัดหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมให้ในการทำกิน

ด้วยทัศนียภาพที่งดงามของบ้านปังค่า ซึ่งตั้งอยู่ภายในวนอุทยานแห่งชาติภูลังกา ทำให้ที่นี่ได้รรับขนานนามว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทย และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาเฝ้าชมพระอาทิตย์ตกที่ลานหินล้านปี อีกหนึ่งความโดดเด่นของโครงการหลวงปังค่าก็คือวิถีของชาวเผ่าม้งและเผ่าเมี่ยน ทางศูนย์ฯ มีการจัดแสดงวัฒนธรรม ศิลปะ และงานหัตถกรรมชาวเขา อาทิ ศิลปะผ้าปัก ผ้าพิมพ์ลาย ผ้าเขียนลายเทียน งานตัดเย็บเสื้อแบบเย้า การทำเครื่องเงิน มีร้านขายของที่ระลึก ของฝากฝีมือชาวเขา ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า ของแต่งบ้าน ของใช้ ย่ิงในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ช่วงตรุษจีน) ชาวเขาจะแต่งกายได้ยชุดประจำเผ่า สร้างสีสันที่น่าประทับใจให้กับทริปท่องเที่ยวอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand