‘โรคมือเท้าปาก’ ระบาดที่ลำปาง สธ.จังหวัดเตือนรับมือ

‘โรคมือเท้าปาก’ ระบาดที่ลำปาง สธ.จังหวัดเตือนรับมือ

admin No Comment
health news

สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เตือน ผู้ปกครองระวังลูกหลาน หลังโรคมือเท้าปากเริ่มระบาด ล่าสุด พบเด็กป่วย 75 ราย คาดรับมือได้ นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงนี้มีการพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรคมือเท้าปาก และมีแนวโน้มจะมากขึ้น โดยพบว่าช่วงเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา ที่จังหวัดลำปางมีเด็กที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าว รวมทุกอำเภอแล้ว จำนวน 75 คน ส่วนใหญ่อายุ 2-3 ปี

พบการระบาดมากที่ อ.เมืองปาน อ.แม่พริก และ อ.แม่ทะ จึงขอความร่วมมือให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ช่วยกันดูแลเด็กในความปกครองอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้ ของเล่น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดโรคดังกล่าว ทั้งนี้ หากเด็กป่วยเป็นโรคดังกล่าวให้รีบพาไปพบแพทย์ เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรค พร้อมทั้งให้แยกสิ่งของที่ปนเปื้อน หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ปัสสาวะ อุจจาระของเด็ก สำหรับผู้ปกครองควรล้างมือก่อนและหลังสัมผัสตัวเด็ก และขอความร่วมมือศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน ให้ดำเนินมาตรการป้องกันโรคมือเท้าปากในช่วงนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเด็กรับประทานอาหารได้ หรือพักผ่อนเพียงพอ ส่วนใหญ่อาการก็จะไม่รุนแรง หายเองได้ในเวลา 7-10 วัน แต่สำหรับเด็กบางรายอาจมีอาการรุนแรง อาจเสียชีวิตได้จากเยื่อหุ้มสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ภาวะปอดบวมน้ำ และหากมีไข้สูงไม่ลด ซึม อาเจียน หอบ ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน ทั้งนี้ได้ขอความ ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว และสามารถรับมือการระบาดของโรคได้แล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth