100 เรื่องเมืองไทย : พระนั่งเมืองแก้ว พระพุทธรูปแกะสลักหินแบบลอยตัวแห่งแรกของไทย

100 เรื่องเมืองไทย : พระนั่งเมืองแก้ว พระพุทธรูปแกะสลักหินแบบลอยตัวแห่งแรกของไทย

admin No Comment
news

ราชบุรี 28 ต.ค. – “100 เรื่องเมืองไทย” วันนี้ พาไปชมอีกหนึ่งอันซีนของ จ.ราชบุรี คือ พระนั่งเมืองแก้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินแบบลอยตัวแห่งแรกของไทย ที่วัดป่าพุทธาราม อ.โพธาราม วัดป่าพุทธาราม หรือวัดถ้ำสติ ตั้งอยู่ใน ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี กำลังเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและอันซีนแห่งใหม่ของจังหวัด จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ภายในวัดแห่งนี้มีพระพุทธมหาคันธาราช หรือพระนั่งเมืองแก้ว พระพุทธรูป

ปางธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นศิลปะร่วมสมัยแบบทวารวดีผสมสมัยรัตนโกสินทร์ แกะสลักจากหินแบบลอยตัวที่ติดอยู่กับตัวถ้ำ แห่งแรกในประเทศไทย และเป็นองค์ที่ 2 ของโลก ซึ่งองค์แรกอยู่ที่ประเทศศรีลังกา โดยมีพระสมุห์สุรินทร์ รตนโชโต เจ้าอาวาสวัด เป็นผู้จัดสร้างขึ้น
บริเวณพระบาทวางประทับอยู่บนดอกบัวบานที่มีการแกะสลัก นำแบบมาจากหลวงพ่อขาว วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม โดยผนังถ้ำด้านหลังขององค์พระมีลวดลายเหมือนดังม่านน้ำที่มีชีวิต

อีกหนึ่งความพิเศษของพระนั่งเมืองแก้ว คือ วิธีการไหว้ขอพร ซึ่งผู้มาสักการะบูชาต้องก้มกราบระหว่างพระบาท จากนั้นลอดใต้พระชานุ (เข่า) เวียนขวา 3 รอบ เพื่อให้ได้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
ภายในถ้ำเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ รายล้อมด้วยภาพวาดจิตรกรรมสีน้ำมันและพระพุทธรูปจำนวนมาก วาดโดยช่างคนไทยเชื้อสายมอญ เล่าเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี วัดป่าพุทธารามจะอัญเชิญพระนั่งเมืองแก้วองค์จำลองแห่รอบตัวอำเภอโพธาราม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ของพร เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.