travel news

เกาะช้าง

admin No Comments

เกาะที่มีรูปร่างคล้ายช้างหมอบแห่งนี้ เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของระนอง และยังเป็นแหล่งผลิต “กาหยู” หรือมะม่วงหิมพานต์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอีกด้วย โดยชาวบ้านบนเกาะช้าง ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำ สวนมะม่วงหิมพานต์ซึ่งถือเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดของประเทศ

กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี

admin No Comments

ผ้าทอนาหมื่นศรี มีลักษณ์พิเศษในเรื่องโครงสร้างของตัวเนื้อผ้า ลวดลาย และสีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปัจจุบันผ้าทอนาหมื่นศรี ได้ทอเป็นผ็าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

วัดบ้านแลง

admin No Comments

ชมวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2285 และยืนยงมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอุโบสถหลังเก่ายังคงเป็นสถาปัตยกรรมอันแสนคลาสสิกที่สะกดทุกสายตาให้จับจ้อง อุโบสถหลังนี้สันนิษฐานว่ามีอายุหลายร้อยปี และตั้งอยู่หลังกำแพงแก้ว ลักษณะอาคารทำด้วยไม้ ก่ออิฐถือปูน ผนังด้านนอกประดับด้วยเครื่องถ้วยชามเซรามิกโบราณ